Hotline:    (028) 3872 8101

Tìm kiếm    

NBC học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XI

16/03/2016

Ngày 11/7 vừa qua, NBC đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Thập – Bí thư Đảng ủy NBC và gần 100 đảng viên, cán bộ chủ chốt Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè.

Toàn cảnh diễn ra hội nghị

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hùng – Nguyên phó trưởng khoa xây dựng đảng, Trường cán bộ Thành phố HCM đã giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI). Trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm những vấn đề cơ bản và nét mới trong các phần nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hùng trình bày một số nội dụng tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty nắm vững các nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảng bộ, chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của Tổng Công ty. Nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nghị quyết, gắn với việc tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, quan điểm của Đảng trong thời gian tới.

NBC Media