Hotline:    (028) 3872 8101

Tìm kiếm    

Công ty NBR chú trọng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, mang đến sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng có thu nhập thấp, sản phẩm  tổng hợp, hóa mỹ phẩm, may mặc…

oneshop

may mac