Hotline:    (028) 3872 8101

Tìm kiếm    

Công NBR chỉ cung cấp thị trường trong nước, kênh truyền thống và kênh hiện đại, đối tác là các nhà cung cấp có thương hiệu ở Việt Nam và NCC từ Thái Lan (đối với sản phẩm cá trích và bánh quế)…

trong nuoc